Zespół Wokalistyki Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Zespół Wokalistyki Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Zespół Wokalistyki Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina powstał w 2017 roku wraz z powołaniem nowej specjalności o tej samej nazwie w UMFC. Skupia w sobie wyłącznie studentów studiów magisterskich. Aktywnie gromadzi repertuar, ma ambicje pracować w profesjonalny sposób nad zróżnicowaniem stylistycznym, poznając przy tym możliwie szeroki wachlarz repertuarowy.

Dyrygentem Zespołu jest dr hab. Dariusz Zimnicki. Opiekę wokalną sprawuje mgr Joanna Łukaszewska. Pianiści korepetytorzy – mgr Katarzyna Karbownik i mgr Marcin Łopacki.