Chór Uniwersytetu SWPS

Chór Uniwersytetu SWPS

Chór Uniwersytetu SWPS powstał w czerwcu 2001 roku. Funkcjonował początkowo jako inicjatywa studencka; miał za zadanie uświetniać uroczystości w uczelni. Z czasem zaczął podejmować i realizować nowe formy wypowiedzi artystycznej oraz docierać do coraz większego grona słuchaczy.

Zespół uczestniczy w różnorodnych przedsięwzięciach muzycznych: koncertach, festiwalach, przeglądach i konkursach chóralnych. W ciągu piętnastu lat istnienia dał przeszło 100 koncertów oraz wziął udział w ponad dwudziestu festiwalach i konkursach w kraju i za granicą wielokrotnie zajmując wysokie miejsca. Koncertował w filharmoniach, prestiżowych salach koncertowych, kościołach: katolickich, prawosławnych i ewangelickich. Repertuar chóru charakteryzuje różnorodność stylistyczna i czerpanie z tradycji różnych kultur. W zespole dominuje ciekawość w przekraczaniu granic i utartych konwencji. Jego mottem jest wspólnota w odczuwaniu muzyki, radość ze wspólnego tworzenia brzmień, największym zaś komplementem – wzruszenie publiczności.

Założycielem i dyrygentem Chóru Uniwersytetu SWPS jest Ewa Mackiewicz, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) ze specjalizacjami Teoria muzyki oraz Prowadzenie Zespołów Muzycznych (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) w klasie prof. Bożenny Sawickiej. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów w zakresie Dyrygentury Chóralnej (prof. Andrzej Banasiewicz) oraz Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury (WSUS Poznań).

Współpracowała z wieloma warszawskimi zespołami chóralnymi, m.in. z zespołem muzyki dawnej Subtilior Ensemble, Chórem Uniwersytetu Warszawskiego, Chórem Archikatedry Warszawskiej pw. św. Jana, Chórem Polonia, Chórem Katedry Prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny, Chórem św. Tatiany.

Od 2009 roku Ewa Mackiewicz pracuje również jako specjalista do spraw emisji głosu – początkowo w latach 2009–2010 z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”, a od 2010 roku z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.